E-mail Politik


Email politik 

I forbindelse med optagelse af personer på vores e-maillister beskytter vi de personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning.

Oplysningerne omfatter:

 • Virksomhedsnavn
 • Navn på kontaktperson
 • Stillingsbeteknelse
 • e-mail
 • tlf.nr.

Vi benyter oplysningerne i forbindelse med fremsendelse af e-mails med oversigter, lister og præsentationer af potentielle nye medarbejdere.

Personerne på listen kan når som helst tilbagekalde deres samtykke ved at sende en mail til jobteam@jobteam.dk

JobTeam behandler de fremsendte oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.
Det betyder, at personerne på maillisterne har ret til følgende oplysninger:

 

 1. JobTeam AS – cvr. 73678919 er dataansvarlig.
 2. Oplysningerne vil udelukkende blive brugt af JobTeams medarbejdere og det vil kun være JobTeams medarbejdere, der har adgang til oplysningerne.
 3. Vi sletter personoplysningerne, når der ikke længere er noget sagligt behov for at opbevare dem. Her tages der blandt andet hensyn til forældelsesfrister i lovgivningen.
 4. Personerne på listen har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret og kan på ethvert tidspunkt bede og at få rettet oplysningerne. 
 5. I forbindelse med tilbagetrækning af samtykke vil alle oplysninger blive slettet
 6. Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, såfremt du mener, at databeskyttelsesreglerne er overtrådt. Klage kan indgives på www.datatilsynet.dk
   

Med venlig hilsen
JobTeam A/S