Try and Hire


Start ud med et vikariat, og afprøv kandidaten, inden du fortsætter med en fastansættelsen. Med en Try and Hire-ansættelse får din virksomhed muligheden for at teste en kandidat i helt op til 26 uger. Hos JobTeam tager vi os af alt det praktiske og administrative, så det I kan fokusere på, er at finde ud af, om kandidaten passer ind i jobbet, teamet og jeres virksomhed.

Try and Hire med JobTeam

  • Undgå fejlansættelser
  • Test kandidaten inden fastansættelse
  • Ansæt når det passer jer
  • JobTeam klarer det praktiske

Try and Hire - afprøv kandidaten, og ansæt den rigtige!

Det tager tid at finde og ansætte den rigtige medarbejder. I denne tidskrævende proces kan der være tvivl om præcis hvem mangler, om der er arbejdsopgaver nok eller om kandidaten er den rette. Med JobTeams Try and Hire kan du sikre dig, at du ansætter den rigtige.

Try and Hire giver dig muligheden for at finde den rigtige medarbejder første gang. Undgå den tidskrævende proces med at ansætte en ny medarbejder og undgå frustrationen ved at ansætte den forkerte medarbejder.

Rent praktisk giver JobTeam dig muligheden for at lære din nye medarbejder at kende igennem et vikariat, som, hvis det ønskes, kan ende i en fastansættelse. Fordelen ved Try and Hire er, at din virksomhed har muligheden for at se kandidaten an i helt op til 26 uger, inden I tager afgørelsen om fastansættelse.

Try and Hire har dokumenteret succes

Try and Hire er en unik mulighed for de virksomheder, hvor den rigtige kandidat kan være svær at finde. Både personlige og faglige kvalifikationer spiller ind for at afgøre, hvorvidt en kandidat er interessant. Med Try and Hire får din virksomhed muligheden for at se, om kandidatens faglige og personlige kompetencer harmonerer med virksomheden, teamet og arbejdsopgaverne.

Try and Hire giver dig mulighed for at prøve kandidaten inden fastansættelse

JobTeams faglærte rekrutteringskonsulenter har det nødvendige branchekendskab til at kunne matche din virksomheds behov med den rigtige kandidat. Inden kandidaten starter i din virksomhed, kommer JobTeam ud og præsenterer kandidaten for jer. Før præsentationen har vi lavet det nødvendige forarbejde bestående af interviews, screenings, referencetjek og tests.

Viser det sig, at din virksomhed ikke er tilfreds med kandidaten, eller bare ikke ønsker en fastansættelse, så kan samarbejdet opsiges. Samtidigt kan kandidaten fastansættes med omgående effekt, inden forløbet er slut.